درباره ما

ما مامانا، همدیگرو بهتر میفهمیم!

ما فضای امنی را برای مادران ، مادران باردار و کسانی که برای برقراری روابط دوستانه باردار می شوند ، س askال می کنند و حمایت می کنند فراهم می کنند.

Peanut شما را با معرفی زنان همسایه که در مرحله مشابهی از زندگی هستند معرفی می کند و به جامعه ای از زنانی که برای گوش دادن ، به اشتراک گذاشتن اطلاعات و مشاوره های ارزشمند در آنجا هستند ، دسترسی پیدا می کند.

خواه درک IVF ، فرزندخواندگی ، بارداری ، سالهای اول یا مهد کودک و فراتر از آن باشد ، بادام زمینی مکانی برای ارتباط با زنانی مانند شما است.

طراحی اپلیکیشن

اپلیکیشن با طراحی خاص و آسان

امنیت اپلیکیشن

اپلیکیشن با امنیت بالا و جدیدترین تکنولوژی

درباره مام هود